przeglądy nagrzewnic gazowych

domach jednorodzinnych) stosuje się obieg wymuszony.

przeglądy nagrzewnic gazowych
W instalacjach obejmujących jeden budynek woda może krążyć w wyniku zmian gęstości przy zmianach temperatury (CO grawitacyjne) lub jej przepływ jest wymuszany pompą.
W większych instalacjach stosuje się wyłącznie systemy z wymuszonym obiegiem. Z uwagi na to, iż ogrzewanie grawitacyjne wymaga zastosowan.